İnteraktif CD

21 Mart 2004 - 25409           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/6989 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Denizcilik Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/6998 Türk Pirelli Lastikleri A.Ş., Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ve Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayii ve Ticaret A.Ş. İşyerlerinde Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası (Lastik-İş) Tarafından Alınmış Bulunan Grev Kararları ile Adı Geçen Şirketler Tarafından Alınan Lokavt Kararlarının, Milli Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden, 60 Gün Süre ile Ertelenmesi Hakkında Karar - 2004/6998 Türk Pirelli Lastikleri A.Ş., Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ve Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayii ve Ticaret A.Ş. İşyerlerinde Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası (Lastik-İş) Tarafından Alınmış Bulunan Grev Kararları ile Adı Geçen Şirketler Tarafından Alınan Lokavt Kararlarının, Milli Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden, 60 Gün Süre ile Ertelenmesi Hakkında Karar

23

Tebliğler

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 251) - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 251)

24

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2004/11)

25

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2004/12)

26

- Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 32) - Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 32)

26

İlanlar

a - Yargı İlanları

27

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

c- Çeşitli İlanlar

53

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91