İnteraktif CD

11 Mart 2004 - 25399           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5103 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde ve 2004 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5103 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde ve 2004 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/6905 2003 - 2004 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar

3

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Kamil YÜKSEL'in Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2004/8)

4

Yönetmelik

- Gemilerden Atık Alım Hizmeti Yönetmeliği

5

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2004/7)

18

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2004/8)

21

- Bulgaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı 12.06 G.T.P.'li Ayçiçeği Tohumu ve 1512.11 G.T.P.'li Ham Yağların İthalatında Açılan Tarife Kontenjanlarının Dağıtım ve Yönetimine İlişkin Tebliğ

24

- Romanya Menşeli ve Çıkışlı 1512.11 G.T.P'li Ham Yağların İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Dağıtım ve Yönetimine İlişkin Tebliğ

27

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/6)

30

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/7)

33

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/8)

36

Kurul Kararı

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 302/17 Sayılı Kararı

37

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 195 Sayılı Kararı

43

İlanlar

a - Yargı İlanları

45

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

47

c- Çeşitli İlanlar

61

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90