İnteraktif CD

01 Mart 2004 - 25389           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2004/6793 Türkiye Cumhuriyeti - Özbekistan Cumhuriyeti Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu İkinci Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2004/6826 Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Şartı'nın Onaylanması Hakkında Karar

12

- 2004/6829 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Diplomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

26

- 2004/6873 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Terörizm ve Örgütlü Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

36

Yönetmelik

- Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

44

Genelge

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2004/1) - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2004/1)

62

Tebliğ

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 330) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 330)

64

İlanlar

a - Yargı İlanları

65

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

74

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

95