İnteraktif CD

27 Şubat 2004 - 25386           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/6885 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2004/6885 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

16

Atama Kararı

- Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararı

16

Yönetmelikler

- Milli Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17

- Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik - Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

21

- Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

36

- Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

38

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

48

Tebliğler

- Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 1) - Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)

50

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/8) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/8)

60

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 199 Sayılı Kararı ve Eki Genelge

61

İlanlar

a - Yargı İlanları

89

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

137

c- Çeşitli İlanlar

153

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

154