"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Cumhurbaşkanlığından:

Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine Seçme Kararı

Resmi Gazete Tarihi:26.02.2004

Resmi Gazete Sayısı: 25385A

Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen üç aday arasından, Yargıtay Üyesi Ali GÜZEL, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 146. maddesi ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa'nın 4. maddesi uyarınca seçilmiştir.

           25 Şubat 2004 

                              Ahmet Necdet SEZER 
                              CUMHURBAŞKANI 

tammetin.jpg (2780 bytes)