İnteraktif CD

25 Şubat 2004 - 25384           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzükler

- 2004/6800 Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

2

- 2004/6858 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/6789 Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar

4

- 2004/6840 Üreticilerin Üretime Yönelik İhtiyaçlarının Karşılanması Amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Düşük Faizli, Azami 12 Ay Vadeli İşletme Kredisi Kullandırılması ile Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi, Verimliliğin ve Kalitenin Artırılması Amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar - 2004/6840 Üreticilerin Üretime Yönelik İhtiyaçlarının Karşılanması Amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Düşük Faizli, Azami 12 Ay Vadeli İşletme Kredisi Kullandırılması ile Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi, Verimliliğin ve Kalitenin Artırılması Amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

6

- 2004/6884 Resmi İlan Fiyatlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar

10

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

12

Atama Kararı

- Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

12

Yönetmelikler

- 2004/6776 Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

13

- 2004/6794 Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Temel Standartları ile Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmeliğin (TGM-STK-001) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

14

- 2004/6801 Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği

15

- Karayolu Taşıma Yönetmeliği

25

- Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi'nin (Tüvasaş Genel Müdürlüğü) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği

85

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği

117

- Çevre ve Orman Bakanlığı Arşiv Yönetmeliği

129

Tebliğler

- Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı - Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

145

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt ve Atıklara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2004/15)

146

- Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK-TPE: 2004/2)

146

- Düzce Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 12)

146

İlanlar

a - Yargı İlanları

147

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

163

c- Çeşitli İlanlar

177

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

282