İnteraktif CD

20 Şubat 2004 - 25379 1. Mükerrer          

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

20.02.2004 Cuma Sayı: 25379 (1. Mükerrer) İÇİNDEKİLER

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliği

2

Tebliğler

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 1) İta Amiri Mutemet Avansları ve Krediler - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 1) İta Amiri Mutemet Avansları ve Krediler

333

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 2) Devlet Harcama Belgeleri - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 2) Devlet Harcama Belgeleri

343

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 3) Parasal Sınırlar, Süreler ve Oranlar - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 3) Parasal Sınırlar, Süreler ve Oranlar

350

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 4) Gider Tahakkuk Memurluğu - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 4) Gider Tahakkuk Memurluğu

362

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 5) Harcama Esasları - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 5) Harcama Esasları

365

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 6) Aylık ve Ücret Ödemeleri - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 6) Aylık ve Ücret Ödemeleri

369

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 7) Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 7) Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme

382

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 8) Yetki Devri ve Sorumluluklar - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 8) Yetki Devri ve Sorumluluklar

389

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 9) Devlet Hesaplarında Yer Verilmeyecek Tutarlar - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 9) Devlet Hesaplarında Yer Verilmeyecek Tutarlar

394

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 10) Elektronik Sayaçlara Yükletilen Tüketim Bedellerinin Ödenmesi - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 10) Elektronik Sayaçlara Yükletilen Tüketim Bedellerinin Ödenmesi

401

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 11) Eşya ve Levazımın Terkin, Satma ve Devir İşlemleri - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 11) Eşya ve Levazımın Terkin, Satma ve Devir İşlemleri

403

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 12) Temlik ve Vergi Borçlarına Takas - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 12) Temlik ve Vergi Borçlarına Takas

411

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 13) Özel Gider İndirimi - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 13) Özel Gider İndirimi

414

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 14) Denetim Elemanlarının Yolluk ve Diğer Ödemeleri - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 14) Denetim Elemanlarının Yolluk ve Diğer Ödemeleri

420

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 15) Teminat Mektupları - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 15) Teminat Mektupları

426

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 16) Kişilerden Alacaklar - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 16) Kişilerden Alacaklar

434

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 17) Döner Sermaye İşlemleri - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 17) Döner Sermaye İşlemleri

465

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 18) Hakedişlerden Yapılacak Kesintiler - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 18) Hakedişlerden Yapılacak Kesintiler

480

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 19) Mahsup İşlemleri - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 19) Mahsup İşlemleri

483

İlanlar

- Yargı İlanları

485