İnteraktif CD

20 Şubat 2004 - 25379           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

20.02.2004 Cuma Sayı: 25379 (Asıl) İÇİNDEKİLER

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- Kimyevi Gübre Denetimleri Sırasında Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2004/6)

3

- Kütahya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/1)

5

- Malatya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/11)

11

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesi Başkanlığının E: 2004/6 (657 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 527 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili), K: 2004/5 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesi Başkanlığının E: 2004/6 (657 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 527 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili), K: 2004/5 Sayılı Kararı

13

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

20

İlanlar

a - Yargı İlanları

21

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

22

c- Çeşitli İlanlar

58

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz

0

- Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90