"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:17.02.2004

Resmi Gazete Sayısı: 25376A

MADDE 1- 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 24- Bu Yönetmelik 15/4/2006 tarihinde yürürlüğe girer."

Yürürlük

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)