"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No:12.2.2004

Resmi Gazete Tarihi:17.02.2004

Resmi Gazete Sayısı: 25376A

MADDE 1.- Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Taşımacılık Komitesince hazırlanan ve 21 Ekim 1982 tarihinde Cenevre'de imzalanan "Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16 Şubat 2004

tammetin.jpg (2780 bytes)