"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No:12.2.2004

Resmi Gazete Tarihi:17.02.2004

Resmi Gazete Sayısı: 25376A

MADDE 1.- 23 Haziran 1993 tarihinde Lahey'de imzaya açılan ve Türkiye tarafından 16 Nisan 1998 tarihinde imzalanan "Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi Kuruluş Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16 Şubat 2004

tammetin.jpg (2780 bytes)