"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna - Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapan Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No:12.2.2004

Resmi Gazete Tarihi:17.02.2004

Resmi Gazete Sayısı: 25376A

MADDE 1.- 21 Ocak 1998 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması" ile Anlaşmada değişiklik yapan notaların onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16 Şubat 2004

tammetin.jpg (2780 bytes)