İnteraktif CD

05 Şubat 2004 - 25364           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir Ek Madde ile İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

2

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

8

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal, Yan Dal ve Yaz Dönemi Yönetmeliğinin 15 ve 16 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

10

- Osmangazi Üniversitesi Bor Uygulama ve Araştırma Merkezi (BORAM) Yönetmeliği

14

İlanlar

a - Yargı İlanları

17

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

19

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

39