İnteraktif CD

31 Ocak 2004 - 25363           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

31.01.2004 Cumartesi Sayı: 25363 (Asıl) İÇİNDEKİLER

0

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5081 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5081 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

- 5082 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5082 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4

- 5083 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun - 5083 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun

5

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/6720 Bulgaristan, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya, Estonya ve Slovak Cumhuriyetinin Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımlarına İlişkin Protokollerin Onaylanması Hakkında Karar

7

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

50

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

51

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

52

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Aziz ÇELİK'in Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2004/4)

53

Atama Kararı

- Çevre ve Orman Bakanlığına Ait Atama Kararı

53

Yönetmelikler

- Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

54

- Kadir Has Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

54

Tebliğ

- 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 3)

57

İlanlar

a - Yargı İlanları

67

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

75

c- Çeşitli İlanlar

84

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90