İnteraktif CD

17 Ocak 2004 - 25349           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararları

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof.Dr. Ergin Nami NOMER'in Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2004/2)

3

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof.Dr. İlhan TEKELİ'nin Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2004/3)

3

Yönetmelik

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

Tebliğler

- 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2004 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ - 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2004 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

6

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10)

13

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/ÖİB-K-02 Sayılı Kararı

34

Kurul Kararları

- Rekabet Kuruluna Ait 3 Adet Karar

36

İlanlar

a - Yargı İlanları

75

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

83

c- Çeşitli İlan

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90