İnteraktif CD

09 Ocak 2004 - 25341           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/6256 Türkiye Kızılay Derneği; Genel Merkez Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Denetçiler Kurulu Üyelerinin Görevlerine Son Verilmesi ve Bu Organların Görevlerini Yerine Getirmek Üzere Geçici Kurulların Oluşturulması Hakkında Karar

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

Atama Kararları

- 2003/6630 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne Şenol DEMİRÖZ'ün Atanması Hakkında Karar

5

- Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

5

Yönetmelikler

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

6

- Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

6

- Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8

Tebliğler

- 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 2)

9

- Samsun Valiliğinin 4 Sayılı Kararı

11

Kurul Kararları

- Rekabet Kuruluna Ait 4 Adet Karar

16

- Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kuruluna Ait Karar (No: 572)

50

YARGI BÖLÜMÜ

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 9 Adet Karar

53

İlanlar

a - Yargı İlanları

77

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

81

c- Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90