İnteraktif CD

06 Ocak 2004 - 25338           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/6645 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2003/6645 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2

- 2003/6649 "Alaplı İlçesi Belediye ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği"nin Adının, "Alaplı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

4

Yönetmelikler

- 2003/6667 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliği

5

- Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği

19

- Çağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

25

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

27

İçtüzük

- Askeri Yargıtay İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük

29

Tebliğler

- 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Dördüncü Düzey Ekonomik Kodlar ve Belge Düzeni) (Sıra No: 1)

32

- Tıbbi Sülük (Hirudo medicinalis) 2004 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2003/47)

73

- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2003/5) - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2003/5)

74

- Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 76) - Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 76)

76

- Erzincan Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/12)

76

- Karaman Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/8)

77

- Kırıkkale Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/10)

80

İlanlar

a - Yargı İlanları

83

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

88

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90