İnteraktif CD

05 Ocak 2004 - 25337           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- Türkiye Petrolleri A.O. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

2

Tebliğ

- Antalya Valiliğinin Yaş Sebze, Meyve ve Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulama Kararı (No: 2003/7)

2

Kurul Kararları

- Rekabet Kuruluna Ait 7 Adet Karar

3

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

39

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 12 Adet Karar

40

İlanlar

a - Yargı İlanları

77

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

81

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91