İnteraktif CD

29 Aralık 2003 - 25331           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2

- Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

13

Tebliğler

- 2003 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

19

- 2003 Yılı Kasım Ayına Ait Yabancı Sermayeli Teşvik ve Yatırım İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Kasım Ayına Ait Yabancı Sermayeli Teşvik ve Yatırım İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

44

Kurul Kararları

- Rekabet Kuruluna Ait 4 Adet Karar

48

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

83

b - Çeşitli İlanlar

471

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

475