İnteraktif CD

27 Aralık 2003 - 25329           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5021 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkında Kanun - 5021 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkında Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/6497 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2003/6497 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

5

- 2003/6532 Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Nomr Kadro Çalışmalarında Uyulcak Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

20

Atama Kararları

- Devlet, Adalet, Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

22

Yönetmelikler

- 2003/6537 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24

- 2003/6574 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

25

- Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

26

Tebliğler

- Tartı ve Tartı Aletleri Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: ÖSGM/2003-98)

32

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 28)

34

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

b - Çeşitli İlanlar

84

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90