"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan:

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6497

Resmi Gazete Tarihi:27.12.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25329A

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 21/11/2003 tarihli ve 050803 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                              Ahmet Necdet SEZER 
                              CUMHURBAŞKANI 
Recep Tayyip ERDOĞAN 
Başbakan 

A.GÜL          A.ŞENER       M.AYDIN       B.ATALAY 
Dışişleri Bak. ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bakanı 
Başb.Yrd.        Başb.Yrd.      Başb.Yrd.V. 

A.BABACAN        M.AYDIN       G.AKŞİT       K.TÜZMEN 
Devlet Bakanı      Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

A.AKSU         B.ATALAY       A.AKSU        K.UNAKITAN 
Adalet Bakanı V.    Milli Savunma    İçişleri Bakanı   Maliye Bakanı 
            Bakanı V. 

H.ÇELİK         Z.ERGEZEN      R.AKDAĞ       B.YILDIRIM 
Milli Eğitim Bakanı   Bayındırlık ve    Sağlık Bakanı    Ulaştırma Bakanı 
            İskan Bakanı 

R.AKDAĞ         M.BAŞESGİOĞLU    A.COŞKUN 
Tarım ve Köyişleri   Çalışma ve Sos.Güv. Sanayi ve Ticaret 
Bakanı V.        Bakanı        Bakanı 

B.YILDIRIM       E.MUMCU       O.PEPE 
Enerji ve Tabii     Kültür ve Turizm   Çevre ve Orman 
Kaynaklar Bakanı V.   Bakanı        Bakanı 

Madde 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
            (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
2710.11.45.00.00    Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar                            998,000 Litre 
            (Kurşunsuz süper benzin) 
            (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
2710.11.49.00.00    Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar                                    998,000 Litre 
            (Kurşunsuz süper benzin) 
            (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) 
2710.11.51.00.00    Oktanı (RON) 98'den az olanlar                                        1,015,500 Litre 
            (Kurşunlu süper benzin) 
            (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) 
2710.11.59.00.00    Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar                                   1,015,500 Litre 
            (Kurşunlu süper benzin) 
2710.19.25.00.00    Diğerleri                                                   671,000 Litre 
            (Yalnız Gazyağı) 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçmeyenler) 
2710.19.41.00.11    Motorin                                                    715,500 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçmeyenler) 
2710.19.41.00.12    Marine Diesel                                                 720,334 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçmeyenler) 
2710.19.41.00.19    Diğerleri                                                   715,500 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçen fakat %0,2'yi 
            geçmeyenler) 
2710.19.45.00.11    Motorin                                                    715,500 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçen fakat 
            %0,2'yi geçmeyenler) 
2710.19.45.00.12    Marine Diesel                                                 720,334 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçen fakat %0,2'yi 
            geçmeyenler) 
2710.19.45.00.19    Diğerleri                                                   715,500 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,2'yi geçenler) 
2710.19.49.00.11    Motorin                                                    715,500 Litre 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,2'yi geçenler) 
2710.19.49.00.12    Marine Diesel                                                 720,334 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,2'yi geçenler) 
2710.19.49.00.19    Diğerleri                                                   715,500 Litre 
            (Fuel oiller) 
2710.19.61.00.00    Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1'i geçmeyenler                               157,000 Kilogram 
            (Fuel oiller) 
2710.19.63.00.00    Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1'i geçen fakat %2'yi 
            geçmeyenler                                                  366,000 Kilogram 
            (Fuel oiller) 
2710.19.65.00.00    Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat %2,8'i 
            geçmeyenler                                                  101,000 Kilogram 
            (Fuel oiller) 
2710.19.69.00.00    Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2,8'i geçenler                               101,000 Kilogram 
            (Sıvılaştırılmış) 
2711.12         Propan                                                     683,500 Kilogram 
            (Sıvılaştırılmış) 
2711.13         Bütan                                                     683,500 Kilogram 
2711.19.00.00.11    Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)                                      683,500 Kilogram 
            Otogaz                                                     761,000 Kilogram 
            (Gaz halinde) 
2711.29.00.00.11    Propan                                                     683,500 Kilogram 
            (Gaz halinde) 
2711.29.00.00.12    Bütan                                                     683,500 Kilogram 
       (B CETVELİ) 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
2707.10         Benzol (Benzen)                                               1,015,500 Kilogram 
2707.20         Toluol (toluen)                                               1,015,500 Kilogram 
2707.50.90.00.11    Solvent nafta 
            (Çözücü nafta)                                                1,015,500 Kilogram 
2710.11.21.00.00    White spirit                                                 1,015,500 Kilogram 
2710.11.90.00.11    Diğer solventler 
            (Çözücüler) (Petrol eteri)                                          1,015,500 Kilogram 
2710.11.90.00.19    Diğerleri 
            (Petrol eteri)                                                1,015,500 Kilogram 
2710.19.29.00.00    Diğerleri 
            (Petrol eteri)                                                1,015,500 Kilogram 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
2901.10.90.00.11    Hekzan                                                    1,015,500 Kilogram 
2901.10.90.00.12    Heptan                                                    1,015,500 Kilogram 
2901.10.90.00.13    Pentan                                                    1,015,500 Kilogram 
2902.20.00.00.00    Benzen (Benzol)                                               1,015,500 Kilogram 
2902.30.00.00.00    Toluen (Toluol)                                               1,015,500 Kilogram 
2909.19.00.00.13    Metil tersiyer bütil eter (MTBE)                                       1,015,500 Kilogram 
3811.90.00.10.12    Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar                                 1,015,500 Kilogram 

Madde 2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
2710.19.25.00.00    Diğerleri                                                   651,500 Litre 
            (Yalnız Gazyağı) 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçmeyenler) 
2710.19.41.00.11    Motorin                                                    679,500 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçmeyenler) 
2710.19.41.00.12    Marine Diesel                                                 684,091 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçmeyenler) 
2710.19.41.00.19    Diğerleri                                                   679,500 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçen fakat %0,2'yi 
            geçmeyenler) 
2710.19.45.00.11    Motorin                                                    679,500 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçen fakat 
            %0,2'yi geçmeyenler) 
2710.19.45.00.12    Marine Diesel                                                 684,091 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçen fakat %0,2'yi 
            geçmeyenler) 
2710.19.45.00.19    Diğerleri                                                   679,500 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0.2'yi geçenler) 
2710.19.49.00.11    Motorin                                                    679,500 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0.2'yi geçenler) 
2710.19.49.00.12    Marine Diesel                                                 684,091 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0.2'yi geçenler) 
2710.19.49.00.19    Diğerleri                                                   679,500 Litre 

Madde 3- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
            (Fuel oiller) 
2710.19.63.00.00    Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1'i geçen fakat %2'yi 
            geçmeyenler                                                  347,000 Kilogram 

Madde 4- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
            (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
2710.11.45.00.00    Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar                            982,500 Litre 
            (Kurşunsuz süper benzin) 
            (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
2710.11.49.00.00    Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar                                    982,500 Litre 
            (Kurşunsuz süper benzin) 
            (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
2710.11.51.00.00    Oktanı (RON) 98'den az olanlar                                        1,000,000 Litre 
            (Kurşunlu süper benzin) 
            (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
2710.11.59.00.00    Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar                                   1,000,000 Litre 
            (Kurşunlu süper benzin) 
       (B CETVELİ) 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
2707.10         Benzol (Benzen)                                               1,000,000 Kilogram 
2707.20         Toluol (toluen)                                               1,000,000 Kilogram 
2707.50.90.00.11    Solvent nafta 
            (Çözücü nafta)                                                1,000,000 Kilogram 
2710.11.21.00.00    White spirit                                                 1,000,000 Kilogram 
2710.11.90.00.11    Diğer solventler 
            (Çözücüler) (Petrol eteri)                                          1,000,000 Kilogram 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
2710.11.90.00.19    Diğerleri 
            (Petrol eteri)                                                1,000,000 Kilogram 
2710.19.29.00.00    Diğerleri 
            (Petrol eteri)                                                1,000,000 Kilogram 
2901.10.90.00.11    Hekzan                                                    1,000,000 Kilogram 
2901.10.90.00.12    Heptan                                                    1,000,000 Kilogram 
2901.10.90.00.13    Pentan                                                    1,000,000 Kilogram 
2902.20.00.00.00    Benzen (Benzol)                                               1,000,000 Kilogram 
2902.30.00.00.00    Toluen (Toluol)                                               1,000,000 Kilogram 
2909.19.00.00.13    Metil tersiyer bütil eter (MTBE)                                       1,000,000 Kilogram 
3811.90.00.10.12    Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar                                 1,000,000 Kilogram 

Madde 5- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
            (Fuel oiller) 
2710.19.61.00.00    Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1'i geçmeyenler                               134,000 Kilogram 
            (Fuel oiller) 
2710.19.65.00.00    Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat %2,8'i 
            geçmeyenler                                                   90,000 Kilogram 
            (Fuel oiller) 
2710.19.69.00.00    Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2,8'i geçenler                                90,000 Kilogram 

Madde 6- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
2710.19.25.00.00    Diğerleri                                                   625,500 Litre 
            (Yalnız Gazyağı) 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçmeyenler) 
2710.19.41.00.11    Motorin                                                    646,000 Litre 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçmeyenler) 
2710.19.41.00.12    Marine Diesel                                                 650,365 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçmeyenler) 
2710.19.41.00.19    Diğerleri                                                   646,000 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçen fakat %0,2'yi 
            geçmeyenler 
2710.19.45.00.11    Motorin                                                    646,000 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçen fakat 
            %0,2'yi geçmeyenler) 
2710.19.45.00.12    Marine Diesel                                                 650,365 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçen fakat %0,2'yi 
            geçmeyenler) 
2710.19.45.00.19    Diğerleri                                                   646,000 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,2'yi geçenler) 
2710.19.49.00.11    Motorin                                                    646,000 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,2'yi geçenler) 
2710.19.49.00.12    Marine Diesel                                                 650,365 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,2'yi geçenler) 
2710.19.49.00.19    Diğerleri                                                   646,000 Litre 

Madde 7- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
2711.19.00.00.11    Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)                                      657,000 Kilogram 
            Otogaz                                                     738,500 Kilogram 
            (Sıvılaştırılmış) 
2711.12         Propan                                                     657,000 Kilogram 
            (Sıvılaştırılmış) 
2711.13         Bütan                                                     657,000 Kilogram 
            (Gaz halinde) 
2711.29.00.00.11    Propan                                                     657,000 Kilogram 
            (Gaz halinde) 
2711.29.00.00.12    Bütan                                                     657,000 Kilogram 

Madde 8- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
            (Fuel oiller) 
2710.19.63.00.00    Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1'i geçen fakat %2'yi 
            geçmeyenler                                                  331,000 Kilogram 

Madde 9- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
            (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
2710.11.45.00.00    Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar                            964,250 Litre 
            (Kurşunsuz süper benzin) 
            (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
2710.11.49.00.00    Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar                                    964,250 Litre 
            (Kurşunsuz süper benzin) 
            (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) 
2710.11.51.00.00    Oktanı (RON) 98'den az olanlar                                         982,500 Litre 
            (Kurşunlu süper benzin) 
            (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) 
2710.11.59.00.00    Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar                                    982,500 Litre 
            (Kurşunlu süper benzin) 
       (B CETVELİ) 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
2707.10         Benzol (Benzen)                                                982,500 Kilogram 
2707.20         Toluol (toluen)                                                982,500 Kilogram 
2707.50.90.00.11    Solvent nafta 
            (Çözücü nafta)                                                 982,500 Kilogram 
2710.11.21.00.00    White spirit                                                  982,500 Kilogram 
2710.11.90.00.11    Diğer solventler 
            (Çözücüler) (Petrol eteri)                                           982,500 Kilogram 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
2710.11.90.00.19    Diğerleri 
            (Petrol eteri)                                                 982,500 Kilogram 
2710.19.29.00.00    Diğerleri 
            (Petrol eteri)                                                 982,500 Kilogram 
2901.10.90.00.11    Hekzan                                                     982,500 Kilogram 
2901.10.90.00.12    Heptan                                                     982,500 Kilogram 
2901.10.90.00.13    Pentan                                                     982,500 Kilogram 
2902.20.00.00.00    Benzen (Benzol)                                                982,500 Kilogram 
2902.30.00.00.00    Toluen (Toluol)                                                982,500 Kilogram 
2909.19.00.00.13    Metil tersiyer bütil eter (MTBE)                                        982,500 Kilogram 
3811.90.00.10.12    Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar                                  982,500 Kilogram 

Madde 10- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
            (Hafif yağlar ve müstahzarları) 
2710.11.11.00.00    Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar                                        0 Kilogram 
            (Yalnız nafta) 
2710.11.31.00.00    Uçak benzini                                                     0 Litre 
            (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
2710.11.45.00.00    Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar                            964,250 Litre 
            (Kurşunsuz süper benzin) 
            (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
2710.11.49.00.00    Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar                                    964,250 Litre 
            (Kurşunsuz süper benzin) 
            (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) 
2710.11.51.00.00    Oktanı (RON) 98'den az olanlar                                         982,500 Litre 
            (Kurşunlu süper benzin) 
            (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) 
2710.11.59.00.00    Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar                                    982,500 Litre 
            (Kurşunlu süper benzin) 
2710.11.70.00.00    Benzin tipi jet yakıtı                                                0 Litre 
2710.19.21.00.00    Jet yakıtı (Kerosen)                                                 0 Litre 
2710.19.25.00.00    Diğerleri                                                   625,500 Litre 
            (Yalnız Gazyağı) 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçmeyenler) 
2710.19.41.00.11    Motorin                                                    646,000 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçmeyenler) 
2710.19.41.00.12    Marine Diesel                                                 650,365 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçmeyenler) 
2710.19.41.00.19    Diğerleri                                                   646,000 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçen fakat %0,2'yi 
            geçmeyenler) 
2710.19.45.00.11    Motorin                                                    646,000 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçen fakat 
            %0,2'yi geçmeyenler) 
2710.19.45.00.12    Marine Diesel                                                 650,365 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçen fakat %0,2'yi 
            geçmeyenler) 
2710.19.45.00.19    Diğerleri                                                   646,000 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,2'yi geçenler) 
2710.19.49.00.11    Motorin                                                    646,000 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,2'yi geçenler) 
2710.19.49.00.12    Marine Diesel                                                 650,365 Litre 
            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,2'yi geçenler) 
2710.19.49.00.19    Diğerleri                                                   646,000 Litre 
            (Fuel oiller) 
2710.19.61.00.00    Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1'i geçmeyenler                               134,000 Kilogram 
            (Fuel oiller) 
2710.19.63.00.00    Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1'i geçen fakat %2'yi 
            geçmeyenler                                                  331,000 Kilogram 
            (Fuel oiller) 
2710.19.65.00.00    Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat %2,8'i 
            geçmeyenler                                                   90,000 Kilogram 
            (Fuel oiller) 
2710.19.69.00.00    Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2,8'i geçenler                                90,000 Kilogram 
27.11          Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 
            (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 
            2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)                            0 Kilogram 
            (Sıvılaştırılmış) 
2711.11.00.00.00    Doğal gaz 
            Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar                              508,533 Standart M3 
            Diğerleri                                                    6,750 Standart M3 
            (Sıvılaştırılmış) 
2711.12         Propan                                                     657,000 Kilogram 
            (Sıvılaştırılmış) 
2711.13         Bütan                                                     657,000 Kilogram 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
2711.19.00.00.11    Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)                                      657,000 Kilogram 
            Otogaz                                                     738,500 Kilogram 
            (Gaz halinde) 
2711.21.00.00.00    Doğal gaz 
            Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar                              508,533 Standart M3 
            Diğerleri                                                    6,750 Standart M3 
            (Gaz halinde) 
2711.29.00.00.11    Propan                                                     657,000 Kilogram 
            (Gaz halinde) 
2711.29.00.00.12    Bütan                                                     657,000 Kilogram 
            (Petrol koku) 
2713.11.00.00.00    Kalsine edilmemiş 
            Kalınlığı 0-20 mm. arasında olan                                           0 Kilogram 
            Kalınlığı 20 mm.'den fazla olan                                           0 Kilogram 
            (Petrol koku) 
2713.12.00.00.00    Kalsine edilmiş                                                   0 Kilogram 
            (Petrol bitümeni) 
2713.20.00.00.19    Diğerleri                                                      0 Kilogram 
2713.90         Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen 
            yağların diğer kalıntıları 
            (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar 
            hariç)                                                        0 Kilogram 
       (B CETVELİ) 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
2707.10         Benzol (Benzen)                                                982,500 Kilogram 
2707.20         Toluol (toluen)                                                982,500 Kilogram 
2707.50.90.00.11    Solvent nafta 
            (Çözücü nafta)                                                 982,500 Kilogram 
2710.11.21.00.00    White spirit                                                  982,500 Kilogram 
2710.11.90.00.11    Diğer solventler 
            (Çözücüler) (Petrol eteri)                                           982,500 Kilogram 
2710.11.90.00.19    Diğerleri 
            (Petrol eteri)                                                 982,500 Kilogram 
2710.19.29.00.00    Diğerleri 
            (Petrol eteri)                                                 982,500 Kilogram 
2901.10.90.00.11    Hekzan                                                     982,500 Kilogram 
2901.10.90.00.12    Heptan                                                     982,500 Kilogram 
2901.10.90.00.13    Pentan                                                     982,500 Kilogram 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
2902.20.00.00.00    Benzen (Benzol)                                                982,500 Kilogram 
2902.30.00.00.00    Toluen (Toluol)                                                982,500 Kilogram 
2909.19.00.00.13    Metil tersiyer bütil eter (MTBE)                                        982,500 Kilogram 
3811.90.00.10.12    Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar                                  982,500 Kilogram 
            Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik 
            karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada 
            kullanılan müstahzarlar 
3814.00.90.00.00    Diğerleri                                                    65,272 Kilogram 
            (Esası bütil asetat olanlar hariç) 
            Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler 
3824.90.40.00.00    ve incelticiler                                                 65,272 Kilogram 
            (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.71.00.00    Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar                                     255,000 Kilogram 
            (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.75.00.00    2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka 
            bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar                              255,000 Kilogram 
            (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.81.00.11    Benzinli motor yağları                                             255,000 Kilogram 
            (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.81.00.12    Deniz diesel motor yağları                                           255,000 Kilogram 
            (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.81.00.13    Kompresör yağlama yağları                                           255,000 Kilogram 
            (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.81.00.14    Türbin yağlama yağları                                             255,000 Kilogram 
            (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.81.00.19    Diğer yağlar                                                  255,000 Kilogram 
            (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.83.00.00    Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar                                      255,000 Kilogram 
            (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.85.00.11    Beyaz yağlar                                                  255,000 Kilogram 
            (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.85.00.12    Sıvı parafin (Pirinç yağı)                                           255,000 Kilogram 
            (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.87.00.00    Dişli yağları ve redüktör yağları                                       255,000 Kilogram 
            (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.91.00.00    Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, 
            aşınmayı önleyici yağlar                                            255,000 Kilogram 
            (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.93.00.00    Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar                                      255,000 Kilogram 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
            (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.99.00.11    Kızak yağları                                                 255,000 Kilogram 
            (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.99.00.12    Soğutma yağları                                                255,000 Kilogram 
            (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.99.00.13    Otomatik şanzuman yağları                                           255,000 Kilogram 
            (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.99.00.14    Diğer şanzuman yağları                                             255,000 Kilogram 
            (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.99.00.15    Diferansiyel yağları                                              255,000 Kilogram 
            (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.99.00.19    Diğerleri                                                   255,000 Kilogram 
            (Yalnız baz yağlar) 

Madde 11- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde vergi tutarı 50,000.- TL./Kilogram olarak uygulanır.

Madde 12- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
2711.19.00.00.11    Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)                                       613,620 Kilogram 
            Otogaz                                                     701,200 Kilogram 
            (Sıvılaştırılmış) 
2711.12         Propan                                                     613,620 Kilogram 
            (Sıvılaştırılmış) 
2711.13         Bütan                                                     613,620 Kilogram 
            (Gaz halinde) 
2711.29.00.00.11    Propan                                                     613,620 Kilogram 
            (Gaz halinde) 
2711.29.00.00.12    Bütan                                                     613,620 Kilogram 

Madde 13- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
            (Fuel oiller) 
2710.19.61.00.00    Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1'i geçmeyenler                               119,350 Kilogram 
            (Fuel oiller) 
2710.19.65.00.00    Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat %2,8'i 
            geçmeyenler                                                   78,000 Kilogram 
            (Fuel oiller) 
2710.19.69.00.00    Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2,8'i geçenler                                78,000 Kilogram 

Madde 14- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
2711.19.00.00.11    Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)                                      590,000 Kilogram 
            Otogaz                                                     677,500 Kilogram 
            (Sıvılaştırılmış) 
2711.12         Propan                                                     590,000 Kilogram 
            (Sıvılaştırılmış) 
2711.13         Bütan                                                     590,000 Kilogram 
            (Gaz halinde) 
2711.29.00.00.11    Propan                                                     590,000 Kilogram 
            (Gaz halinde) 
2711.29.00.00.12    Bütan                                                     590,000 Kilogram 

Madde 15- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
2710.19.25.00.00    Diğerleri                                                   605,600 Litre 
            (Yalnız Gazyağı) 

Madde 16- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
                                                            Vergi 
G.T.İ.P. No       Mal İsmi                                            Tutarı (TL.)      Birimi 
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- 
            (Fuel oiller) 
2710.19.63.00.00    Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1'i geçen fakat %2'yi 
            geçmeyenler                                                  320,000 Kilogram 

Madde 17- Bu Karar; 1 inci maddesinde belirlenen tutarlar 10/10/2003 tarihinden, 2 nci maddesinde belirlenen tutarlar 11/10/2003 tarihinden, 3 üncü maddesinde belirlenen tutar 15/10/2003 tarihinden, 4 üncü maddesinde belirlenen tutarlar 16/10/2003 tarihinden, 5 inci maddesinde belirlenen tutarlar 18/10/2003 tarihinden, 6 ncı maddesinde belirlenen tutarlar 22/10/2003 tarihinden, 7 nci maddesinde belirlenen tutarlar 23/10/2003 tarihinden, 8 inci maddesinde belirlenen tutar 24/10/2003 tarihinden, 9 uncu maddesinde belirlenen tutarlar 25/10/2003 tarihinden, 10 uncu ve 11 inci maddelerinde belirlenen tutarlar 4/11/2003 tarihinden, 12 nci maddesinde belirlenen tutarlar 5/11/2003 tarihinden, 13 üncü maddesinde belirlenen tutarlar 12/11/2003 tarihinden, 14 üncü maddesinde belirlenen tutarlar 14/11/2003 tarihinden, 15 inci maddesinde belirlenen tutar 15/11/2003 tarihinden, 16 ncı maddesinde belirlenen tutar ise 18/11/2003 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 18- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)