İnteraktif CD

21 Aralık 2003 - 25323           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- 2003/6449 Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Devlet Hava Maydanları İşletmesi Genel Müüdrlüğü İhale Yönetmeliği - Devlet Hava Maydanları İşletmesi Genel Müüdrlüğü İhale Yönetmeliği

4

- Devlet Hava Maydanları İşletmesi Genel Müüdrlüğü Mal ve Hizmet Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri Yönetmeliği - Devlet Hava Maydanları İşletmesi Genel Müüdrlüğü Mal ve Hizmet Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri Yönetmeliği

28

Tebliğ

- Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 31) - Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 31)

34

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

b - Çeşitli İlanlar

72

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91