İnteraktif CD

15 Aralık 2003 - 25317           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2003/6380 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar - 2003/6380 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2003/6381 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar - 2003/6381 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

49

Milletlerarası Sözleşmeler

-2003/6376 Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar -2003/6376 Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

85

- 2003/6377 Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar - 2003/6377 Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

96

- 2003/6388 Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar - 2003/6388 Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

104

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

130

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

131

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

132

İlanlar

a - Yargı İlanları

133

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

160

c- Çeşitli İlanlar

557

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

571