İnteraktif CD

08 Aralık 2003 - 25310           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Sağlık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Vatandaşlık Kararları

- 3185 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilmesi Hakkında Karar

4

- 60 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

75

Tebliğ

- Batman Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/8)

84

Kurul Kararları

- Rekabet Kuruluna Ait 6 Adet Karar

91

- Kamu İhale Kuruluna Ait 38 Adet Karar - Kamu İhale Kuruluna Ait 38 Adet Karar

161

İlanlar

a - Yargı İlanları

331

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

364

c- Çeşitli İlanlar

849

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

859