İnteraktif CD

07 Aralık 2003 - 25309           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

3

Tebliğ

- Toplu Konut Yapımcılarına Kredi Açılmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

7

b - Çeşitli İlanlar

75

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91