İnteraktif CD

05 Aralık 2003 - 25307           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'e, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Atatürk Üniversitesi Ağrı Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

2

- BURSAGAZ Bursa Şehir İçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği

16

- Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik

36

- KOSGEB Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - KOSGEB Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

41

- Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2001/116/AT ile Değişik 98/14/AT)

43

Tebliğler

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/91)

137

- 2003 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

138

- 2003 Yılı Ekim Ayına Ait Yabancı Sermayeli Teşvik ve Yatırım İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Ekim Ayına Ait Yabancı Sermayeli Teşvik ve Yatırım İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

172

- Oyuncaklara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2003/30)

176

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/31)

179

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

181

b - Çeşitli İlanlar

472

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474