İnteraktif CD

29 Kasım 2003 - 25301           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/6397 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Evsiz Kalan Afetzedelerin Geçici İskanlarını Sağlamak Amacıyla Yaptırılan Ancak, Çeşitli Sebeplerle Boşalan Prefabrike Konutların Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Devredilmesine İlişkin Karar

2

- 2003/6402 Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatında, İngilizce Dil Öğreticiliği ve Bilgisayar Öğreticiliği Görevlerinde Kısmi Zamanlı Geçici Personel İstihdamı ile Bu Personele Ödenecek Ücretlere İlişkin Karar

2

Atama Kararı

- 2003/6347 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Tevfik BİLGİN'in Atanması Hakkında Karar

6

Yönetmelikler

- Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği

7

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönetmeliği

13

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

30

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

32

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

33

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90