İnteraktif CD

24 Kasım 2003 - 25299           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

24.11.2003 Pazartesi Sayı: 25299 (Asıl) İÇİNDEKİLER

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'e, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

Kurul Kararları

- Rekabet Kuruluna Ait 4 Adet Karar

4

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

31

b - Çeşitli İlanlar

745

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

748