İnteraktif CD

20 Kasım 2003 - 25295           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğine Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

6

Tebliğ

- Balıkesir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (No: 2003/12)

6

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

9

b - Çeşitli İlanlar

560

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

570