İnteraktif CD

19 Kasım 2003 - 25294           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5000 Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun - 5000 Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

2

TBMM Kararı

- 786 (10/8, 48) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

12

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

13

- Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

14

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

14

Yönetmelikler

- 2003/6334 Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği - 2003/6334 Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği

15

- Spor Kulüpleri Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

46

Tebliğler

- Veteriner Biyolojik Ürünlerin Depolanması, Taşınması ve Uygulayıcılara Pazarlanması ile İlgili Tebliğ (No: 2003/40)

47

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/78 Sayılı Kararı

58

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/34 (193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4444 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/2 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/34 (193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4444 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/2 Sayılı Kararı

59

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

65

b - Çeşitli İlanlar

472

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474