İnteraktif CD

11 Kasım 2003 - 25286           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/6264 Türkiye-Kamerun Ekonomik, Teknik ve Ticari İşbirliği Komisyonu I. Dönem Toplantısı Tutanağı'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/6271 İstanbul Organize Deri Sanayi Bölgesi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Krokide Yer ve Sınırları İşaretlenen Alanın, İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi'ne Dahil Edilmesi Hakkında Karar

18

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İşlemden Kaldırılmasına Dair Tezkere

20

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

21

Yönetmelikler

- Okan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

22

- Okan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

34

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

37

b - Çeşitli İlanlar

471

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474