İnteraktif CD

10 Kasım 2003 - 25285           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/6266 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Uygulaması Hakkında Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/6259 Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

9

- 2003/6270 Türkiye'de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

10

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

12

- Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

13

- Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

14

Vatandaşlık Kararları

- 283 Kişiyle İlgili Hükmün İptal Edilmesi Hakkında Karar

15

- 24 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

38

Yönetmelik

- Yıldız Teknik Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

42

Tebliğler

- 13 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

50

- 16 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

50

- 18 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

51

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 19)

52

İlanlar

a - Yargı İlanları

55

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

56

c- Çeşitli İlanlar

467

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

475