İnteraktif CD

05 Kasım 2003 - 25280           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Vatandaşlık Kararları

- 3108 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2

- 13 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

71

Yönetmelikler

- Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

73

- Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Sınav Yönetmeliği

81

- Muğla Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü ve 4 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

85

- Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

86

Genelge

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2003/3) - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2003/3)

87

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

89

b - Çeşitli İlanlar

471

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474