İnteraktif CD

01 Kasım 2003 - 25276           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'e, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılanması Hakkında Uygulama Yönetmeliği

3

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9

- Okan Üniversitesi Kuruluş ve Teşkilat Yönetmeliği

10

Tebliğ

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2003/ÖİB-K-27 Sayılı Kararı

18

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/5 (2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile İlgili), K: 2003/4 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/5 (2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile İlgili), K: 2003/4 Sayılı Kararı

21

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/31 (4839 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İlgili), K: 2003/12 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/31 (4839 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İlgili), K: 2003/12 Sayılı Kararı

24

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/383 (4691 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/16 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/383 (4691 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/16 Sayılı Kararı

27

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

29

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

89

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

95