İnteraktif CD

14 Ekim 2003 - 25259           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/6174 291 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

2

- 2003/6257 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları ile İlgili Karar - 2003/6257 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları ile İlgili Karar

11

- 2003/6258 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları ile İlgili Karar - 2003/6258 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları ile İlgili Karar

12

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

15

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

15

Yönetmelikler

- Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği

16

- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İstisna Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği - Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İstisna Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği

40

- Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

60

Tebliğ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/23)

65

Kurul Kararları

- Rekabet Kurulunun 01-54/533-M. sayılı Kararı

66

- Rekabet Kurulunun 02-14/149-65 sayılı Kararı

73

- Rekabet Kurulunun 02-32/368-154 sayılı Kararı

83

- Rekabet Kurulunun 02-57/719-288 sayılı Kararı

91

DÜZELTME (Bakanlığa Vekalet Etme İşlemine Dair Tezkere ile İlgili)

96

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

97

b - Çeşitli İlanlar

473

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474