"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan:

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları ile İlgili Karar

Resmi Gazete Tarihi:14.10.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25259A

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallarda uygulanan özel tüketim vergisi oranları ile ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 13/10/2003 tarihli ve 43266 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 12 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasının (b) bendi ile 3 numaralı fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/10/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                              Ahmet Necdet SEZER 
                              CUMHURBAŞKANI 
Recep Tayyip ERDOĞAN 
Başbakan 

B.ATALAY        A.ŞENER       M.A.ŞAHİN      B.ATALAY 
Dışişleri Bak. ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bakanı 
Başb.Yrd.V.       Başb.Yrd.      Başb.Yrd. 

A.BABACAN        M.AYDIN       G.AKŞİT       K.TÜZMEN 
Devlet Bakanı      Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

C.ÇİÇEK         M.V.GÖNÜL      A.AKSU        K.UNAKITAN 
Adalet Bakanı      Milli Savunma    İçişleri Bakanı   Maliye Bakanı 
            Bakanı 

H.ÇELİK         Z.ERGEZEN      R.AKDAĞ       G.AKŞİT 
Milli Eğitim Bakanı   Bayındırlık ve    Sağlık Bakanı    Ulaştırma Bakanı V. 
            İskan Bakanı 

S.GÜÇLÜ         M.BAŞESGİOĞLU    A.COŞKUN 
Tarım ve Köyişleri   Çalışma ve Sos.Güv. Sanayi ve Ticaret 
Bakanı         Bakanı        Bakanı 

M.H.GÜLER        E.MUMCU       O.PEPE 
Enerji ve Tabii     Kültür ve Turizm   Çevre ve Orman 
Kaynaklar Bakanı    Bakanı        Bakanı 

Madde 1- G.T.İ.P numaraları itibariyle aşağıdaki listede yer alan mallar

için karşılarında gösterilen asgari vergi tutarları belirlenmiştir.

                                     Asgari Vergi 
G.T.İ.P.NO    Mal İsmi                        Tutarı (TL/Lt) 
---------------- ------------------------------------------------------ -------------- 
2203.00      Biralar                            750,000 
22.04       Taze üzüm şarabı (Kuvvetlendirilmiş 
         şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 
         pozisyonunda yer alanlar hariç) 
         (Köpüklü şaraplar ve diğer üzüm şıraları hariç)       1,000,000 
2204.10      Köpüklü şaraplar                       3,000,000 
22.05       Vermut ve diğer taze üzüm şarapları 
         (Bitkiler veya kokulu maddelerle 
         lezzetlendirilmiş) 
         (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)         15,000,000 
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle %18 
         veya daha az olanlar                     7,900,000 
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle %22'den 
         fazla olanlar                        20,000,000 
2206.00      Fermente edilmiş diğer içkiler (Elma şarabı, 
         armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka 
         yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
         fermente edilmiş içkilerin karışımları ve 
         fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin 
         karışımları                         1,000,000 
2207.20      Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş 
         etil alkol ve diğer alkollü içkiler (Alkol 
         derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil 
         alkol hariç)                        19,000,000 
22.08       Alkol derecesi hacim itibariyle %80'den az 
         olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkollü içkiler, 
         likörler ve diğer alkollü içecekler (2208.90.91; 
         2208.90.99 Alkol derecesi hacim itibariyle 
         %80'den az olan tağyir edilmemiş etil 
         alkol hariç) (2208.20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 
         hariç)                           19,000,000 
                                     Asgari Vergi 
G.T.İ.P.NO    Mal İsmi                        Tutarı (TL/Lt) 
---------------- ------------------------------------------------------ -------------- 
2208.20      Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması 
         yolu ile elde edilen alkollü içkiler            11,000,000 
2208.30      Viskiler                          19,000,000 
2208.40      Rom ve tafia                        19,000,000 
2208.50      Cin ve ardıç rakısı (Geneva)                 7,000,000 
2208.60      Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 
         hariç)                            5,500,000 
2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda 
         olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle 
         %45,4'den fazla olanlar)                  15,000,000 
2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda 
         olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle 
         %45,4'den fazla olanlar)                  15,000,000 
2208.70      Likörler                           8,500,000 
2208.90      Diğerleri (2208.90.48.00.11, 
         2208.90.71.00.11 hariç)                   15,000,000 
2208.90.48.00.11 Rakı                            10,200,000 
2208.90.71.00.11 Rakı                            10,200,000 

Madde 2- Kap veya ambalajların 1 litreden farklı birimde olması halinde, 1 litre için belirlenen tutarın her bir santilitreye isabet eden kısmı esas alınmak suretiyle asgari vergi hesaplanır.

Madde 3- Bu Kararın 1 inci maddesindeki listede yer alan mallar için 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listeye göre belirlenen oranlar üzerinden hesaplanan verginin, asgari vergi tutarına göre hesaplanan vergiden az olması halinde, asgari vergi tutarına göre hesaplanan vergi ödenir.

Madde 4- Bu Kararın 1 inci maddesindeki listede yer alan mallar için belirlenen asgari vergi tutarları hakkında 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz.

Madde 5- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)