"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan:

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları ile İlgili Karar

Resmi Gazete Tarihi:14.10.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25259A

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallarda uygulanan özel tüketim vergisi oranları ile ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 13/10/2003 tarihli ve 43362 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/10/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                              Ahmet Necdet SEZER 
                              CUMHURBAŞKANI 
Recep Tayyip ERDOĞAN 
Başbakan 

B.ATALAY        A.ŞENER       M.A.ŞAHİN      B.ATALAY 
Dışişleri Bak. ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bakanı 
Başb.Yrd.V.       Başb.Yrd.      Başb.Yrd. 

A.BABACAN        M.AYDIN       G.AKŞİT       K.TÜZMEN 
Devlet Bakanı      Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

C.ÇİÇEK         M.V.GÖNÜL      A.AKSU        K.UNAKITAN 
Adalet Bakanı      Milli Savunma    İçişleri Bakanı   Maliye Bakanı 
            Bakanı 

H.ÇELİK         Z.ERGEZEN      R.AKDAĞ       G.AKŞİT 
Milli Eğitim Bakanı   Bayındırlık ve    Sağlık Bakanı    Ulaştırma Bakanı V. 
            İskan Bakanı 

S.GÜÇLÜ         M.BAŞESGİOĞLU    A.COŞKUN 
Tarım ve Köyişleri   Çalışma ve Sos.Güv. Sanayi ve Ticaret 
Bakanı         Bakanı        Bakanı 

M.H.GÜLER        E.MUMCU       O.PEPE 
Enerji ve Tabii     Kültür ve Turizm   Çevre ve Orman 
Kaynaklar Bakanı    Bakanı        Bakanı 

Madde 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallara ilişkin özel tüketim vergisi oranları; silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler için %30, silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler için %52, silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler için %75 olarak tespit edilmiştir.

Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)