İnteraktif CD

10 Ekim 2003 - 25255           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/6172 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen KfW/Alman Kalkınma Bankası'nın Ankara'da Yerel Bürosunun Kurulmasına Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Masa Tenisi Hakem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

- Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

25

Tebliğ

- Vergi İadesi Genel Tebliği (Seri No: 8) - Vergi İadesi Genel Tebliği (Seri No: 8)

26

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

27

b - Çeşitli İlanlar

473

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474