İnteraktif CD

24 Eylül 2003 - 25239           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'e, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/6119 Başbakanlık Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı, Devlet Planlama Teşkilatı Tarafından Yayınlanmış En Son İlçe Bazındaki Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Kriterleri, İlçelerin Sağlık Göstergeleri ile Coğrafi Konumları Dikkate Alınarak, Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar - 2003/6119 Başbakanlık Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı, Devlet Planlama Teşkilatı Tarafından Yayınlanmış En Son İlçe Bazındaki Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Kriterleri, İlçelerin Sağlık Göstergeleri ile Coğrafi Konumları Dikkate Alınarak, Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

3

- 2003/6121 Gümrük Müsteşarlığına Ait Bazı Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

5

- 2003/6123 Polis Akademisine Bağlı Olarak Polis Meslek Yüksek Okullarının Açılması Hakkında Karar

9

Yönetmelikler

- 2003/6102 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

- 2003/6104 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik - 2003/6104 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

12

- Motorlu Araçların Motorlarından Çıkan Gazların Havayı Kirletmesine Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (70/220/AT)

14

Tebliğ

- Mecburi Standard ÖSG-2003/88 Sayılı Tebliğ

162

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/76, (2918 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2003/80 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/76, (2918 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2003/80 Sayılı Kararı

187

DÜZELTME

- Konya Valiliğine Ait 2003/05 Sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile İlgili

190

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

191

b - Çeşitli İlanlar

371

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378