İnteraktif CD

18 Eylül 2003 - 25233           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2003/6068 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Uzun Vadeli Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2003/6086 "Türk - Kırgız Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolu" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uzun Vadeli Ticari ve Ekonomik İşbirliği Programı İcra Planı"nın Onaylanması Hakkında Karar

22

Milletlerarası Sözleşme

- 2003/6084 1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili Uluslararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamız Hakkında Karar

61

Tebliğler

- 2002/6 Sayılı 2003 Yılı Fuar Takvimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İTG-2003/8) - 2002/6 Sayılı 2003 Yılı Fuar Takvimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İTG-2003/8)

114

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/22)

121

- 2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2003/3)

122

- Edirne Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 4)

123

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

127

b - Çeşitli İlanlar

279

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

282