İnteraktif CD

17 Eylül 2003 - 25232           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2003/6066 Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar - 2003/6066 Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

1

- 2003/6072 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü'nde Yapılan Ekli Değişikliğin Onaylanması Hakkında Karar

18

- 2003/6077 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylanması Hakkında Karar

23

- 2003/6080 Türkiye ile Bulgaristan Arasında Enerji ve Altyapı Projeleri Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma Tutanağının Onaylanması Hakkında Karar

32

- 2003/6083 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

35

- 2003/6087 Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar - 2003/6087 Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

48

Milletlerarası Sözleşme

- 2003/6069 11 No'lu Protokol ile Değişik, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Avrupa Sözleşmesi'ne Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Ek 6 No'lu Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

79

Tebliğler

- Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı (No: 2003/63)

86

- Amasya İli Sınırları İçerisinde Spor Müsabakaları Nedeniyle Meydana Gelebilecek Şiddet Olayları veya Kötü Tezahüratın Önlenmesi Suretiyle Kamu Düzeninin Sağlanmasına Dair Karar (No: 2003/1)

86

- Sinop İli Sınırları İçerisinde Sokakta Yaşayan veya Çalıştırılan Çocukların Korunması Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması ile İlgili Karar (No: 2003/1186-1)

88

- Uşak Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/4)

90

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

95

b - Çeşitli İlanlar

377

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378