İnteraktif CD

15 Eylül 2003 - 25230           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/6067 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Arasında Temel Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

16

- Milli Eğitim Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

17

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/6099 2000/1493 Sayılı Kararnamenin Eki "Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasındaki Ticarette Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar" ile 2001/2302 Sayılı Kararnamenin Eki "Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Tarife Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar"ın 1/7/2003 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

18

Yönetmelikler

- Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği

19

- Jandarma Kantin Yönetmeliği

121

- Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

160

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

171

b - Çeşitli İlanlar

474

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

475