İnteraktif CD

13 Eylül 2003 - 25228           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'e, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/6098 "Edirne - İstanbul Otoyolu Km: 57+750'deki Babaeski C Tipi Otoyol Hizmet Tesisinin Yapımı, Bakımı, İşletilmesi ve Görev Süresi Sonunda Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Bedelsiz Devri" İşi İçin 27 Yıl 11 Ay Süreyle OPET Petrolcülük Anonim Şirketinin Görevlendirilmesi Hakkında Karar

2

Atama Kararları

- Ulaştırma Bakanlığına Ait 3 Adet Atama Kararı

3

Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

4

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

5

b - Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90