İnteraktif CD

11 Eylül 2003 - 25226           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2003/6057 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindstan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2003/6090 Destek Hizmetlerinin Verilebilmesi Amacıyla Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) Arasında İmzalanan Mektubun Onaylanması Hakkında Karar

12

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'e, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

17

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

18

- Adalet Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

19

Yönetmelikler

- Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmenliği - Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmenliği

20

- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği - Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

188

- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği - Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

372

- Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği - Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

584

Genelgeler

- 2003/44 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

757

- 2003/45 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

758

Kamu İhale Kurulu Kararı

- Kamu İhale Kurulu Kararı - Kamu İhale Kurulu Kararı

759

Telekomünikasyon Kurulu Kararı

- Telekomünikasyon Kurulunun 2003/332 Sayılı Kararı

762

Tebliğ

- Kamu İhale Tebliği (No: 2003/11) - Kamu İhale Tebliği (No: 2003/11)

762

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

771

b - Çeşitli İlanlar

1047

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

1050