İnteraktif CD

10 Eylül 2003 - 25225           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/6095 Emniyet Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlükleri ve Bu Müdürlüklere Bağlı Olarak Şube Müdürlüklerinin Kurulması Hakkında Karar

2

Atama Kararları

- Devlet, Milli Eğitim, Ulaştırma ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

3

Yönetmelikler

- Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

5

- Tütün Mamulleri ile İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8

Vatandaşlık Kararları

- 2962 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilmesi Hakkında Karar

9

- 3072 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilmesi Hakkında Karar

84

- 3235 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilmesi Hakkında Karar

158

Genelge

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (No: 2003/1) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (No: 2003/1)

239

Tebliğler

- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

240

- Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2003/5) - Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2003/5)

241

- Kamu İhale Tebliği (No: 2003/10) - Kamu İhale Tebliği (No: 2003/10)

242

- Kamu İhale Tebliği (No: 2003/12) - Kamu İhale Tebliği (No: 2003/12)

251

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

253

b - Çeşitli İlanlar

472

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474