İnteraktif CD

09 Eylül 2003 - 25224           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

- 2003/6013 Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

50

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Adalet, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

51

Yönetmelikler

- Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci ve 27 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

59

- Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci ve 27 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

60

- Doğuş Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

61

- Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

71

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/18)

81

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/19)

82

İlanlar

a - Yargı İlanları

83

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

106

c- Çeşitli İlanlar

377

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378