İnteraktif CD

08 Eylül 2003 - 25223           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/6003 Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Aktedilmiş Olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulama Şekline Dair İdari Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar - 2003/6003 Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Aktedilmiş Olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulama Şekline Dair İdari Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

33

- Milli Savunma Bakanlığına, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

34

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

35

Yönetmelikler

- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik - Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

36

- Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik - Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik

49

- Türkiye İş Kurumu İl İstihdam Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik - Türkiye İş Kurumu İl İstihdam Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

71

İlanlar

a - Yargı İlanları

75

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

82

c- Çeşitli İlanlar

377

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

379