İnteraktif CD

05 Eylül 2003 - 25220           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

1

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/6001 Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

4

- 2003/6005 284 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

5

- 2003/6026 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2003/6026 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

14

- 2003/6030 Düzce İli, Merkez İlçe, Nalbantoğlu Köyü Mevkii ile Kocaeli İli, Merkez İlçe, Deretepe Mevkiinde Bulunan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na Bedelsiz Olarak Devredilmesi Hakkında Karar

15

- 2003/6032 Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

16

- 2003/6033 Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Kapatılarak Yerine Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi Kurulması ve Aynı Rektörlüğe Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

17

- 2003/6041 2003 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar 18 2003/6048 Bazı Yerlerin - 2003/6041 2003 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar 18 2003/6048 Bazı Yerlerin "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti Hakkında Karar

22

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Hüseyin KIRAN'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/133)

23

- Hükümlü Mesut SEVİMLİ'nin Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/134)

23

Yönetmelikler

- M.K.E. Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

28

Tebliğler

- 2003 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

29

- 2003 Yılı Temmuz Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Temmuz Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

73

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2003/ÖİB-K-20 Sayılı Kararı

77

- Ordu İli Sınırları İçerisinde, Sokakta Yaşayan ve Çalıştırılan Çocukların Korunması ile Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelikli Uçucu ve Bağımlılık Yapan Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2003/1)

81

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

83

b - Çeşitli İlanlar

470

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474