İnteraktif CD

04 Eylül 2003 - 25219           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

1

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/6034 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eczacılık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2

- 2003/6035 203 Kişinin Türk Vatandaşlığına Alınması, 4 Kişiyle İlgili Bilgilerin Düzeltilmesi ve 3 Kişiye İlişkin Hükümlerin İptali Hakkında Karar

3

- 2003/6039 Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

8

- 2003/6049 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2003/6049 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

11

Yönetmelikler

- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Dernekler Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Dernekler Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23

- Sahil Güvenlik Kantin Yönetmeliği

31

- Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 87 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

67

- Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıklar Personel Yönetmeliği

68

- Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği

80

- Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği

82

- Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

84

- Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

86

- Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

87

Tebliğler

- İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/32)

88

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/19)

88

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/20)

96

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/21)

105

- Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 3

114

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

115

b - Çeşitli İlanlar

371

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378