İnteraktif CD

03 Eylül 2003 - 25218           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/6040 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2003 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

1

- 2003/6060 2003 - 2004 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2

- 2003/6063 2003 Dönemi Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar - 2003/6063 2003 Dönemi Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar

13

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Ergazi YURTOĞLU'nun Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/131)

16

Atama Kararları

- Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

16

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

17

Yönetmelikler

- Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

18

- Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı (Hazırlık Okulu) Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19

Rekabet Kurulu Kararları

- Rekabet Kurulunun 99-22/196-112 Sayılı Kararı

20

- Rekabet Kurulunun 00-39/436-242 Sayılı Kararı

23

- Rekabet Kurulunun 01-06/52-15 Sayılı Kararı

33

- Rekabet Kurulunun 01-28/278-82 Sayılı Kararı

39

- Rekabet Kurulunun 01-58/601-156 Sayılı Kararı

45

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

b - Çeşitli İlanlar

274

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

282